2021 W0TBC Memorial Award
2019 SARA Executive Officers
Fitzgerald Crew 2011
2018 WØTBC Memorial Award-NØDRX
The Joe Simonet WØTBC Memorial Award
Ice Station WØJH 2014
SARA Does Skywarn
Split Rock 2013
2017 SARA Officers
WØJH 2004

TREASURER’S REPORT – SEPTEMBER 2021

  09/01/21 thru 09/30/21  
         
         
09/01/21 Balance: $17,821.44    
         
  SARA   RBP  
         
Initial Balance: $6,064.10   $11,757.34  
         
Income(1) $239.00   $0.00  
Expenses(2) $213.55   $0.00  
         
09/30/21 $6,089.55   $11,757.34  
         
         
(1)Income        
         
Dues $200.00      
50/50 $19.50      
Donation (N0CQ) $19.50      
         
         
         
         
(2)Expenses        
         
White Rock SE $213.55      
         
         
         
         
         
         
         
         
09/30/21 Balance: $17,846.89