SARA Field Day 2011
May 14th Fox Hunt! What Fun!
The Joe Simonet WØTBC Memorial Award
AGØH 2013
WØJH 2004
SARA Work Party 1
SARA Work Party 2
Split Rock 2013
2020 S.A.R.A. EXECUTIVE OFFICERS
Split Rock Lighthouse 2012

TREASURER’S REPORT – JUNE 2019

  06/01/19 thru 06/30/19  
         
06/01/19 Balance: $17,466.44    
         
  SARA   RBP  
         
Initial Balance: $2,947.75   $14,518.69  
         
Income(1) $0.00   $0.00  
Expenses(2) $0.00   $0.00  
         
06/30/19 $2,947.75   $14,518.69  
         
         
(1)Income        
         
         
         
         
         
         
         
         
(2)Expenses        
         
FD food ‘$130.98’      
Coffee & Donuts (FD) ‘$57.45’      
FD signage ‘$28.18’      
         
         
         
         
         
         
06/30/19 Balance: $17,466.44