2019 SARA Executive Officers
2014 SARA Officers
Fitzgerald Crew 2011
The Joe Simonet WØTBC Memorial Award
SARA Work Party 3
Split Rock Lighthouse 2012
2017 SARA Officers
SARA Work Party 2
2020 S.A.R.A. EXECUTIVE OFFICERS
SARA Does Skywarn

TREASURER’S REPORT – APRIL, 2017

SARA Treasurer’s Report

  April 1, 2017 to April 30, 2017

John N5JLZ, Treasurer

 

Beginning Account Balance:  4/01/2017        $ 17,363.30

 

Beginning SARA Balance:  $ 3,199.95          Beginning RPB Balance:  $ 14,163.35

 

            SARA                                                                         RBP

 

Income:      $ 137.00                                                Income:      $ 786.75

Expense:    $ 225.00                                                Expenses:    $ 64.53

 

Ending SARA Balance: $ 3,111.95                      Ending RBP Balance:  $ 14,885.57

 

Ending Total Account Balance:  4/30/2017 $ 17,997.52

SARA Income:                                                          RBP Income:

$ 60.00  Dues.                                                    $ 786.75  Equipment sales.

           $ 70.00  Raffle/Donation.                              $ 786.75  Total Income.                 

$ 6.00  Cups.

$ 1.00  Decal.                           

  $ 137.00  Total Income.

SARA Expense:                                                                                                          RBP Expense:

Boutwell rm. rent.        $ 225.00   9/9/17- 5/12/18                                       $ 64.53   March MN sales tax.

      $      $ 225.00   Total Expense                                    $ 64.53   Total Expense.